• පිටුව_බැනරය

AHD - 720S

AHD - 720S (පැති දසුන් AHD කැමරාව)

 • 720P අධි විභේදන
 • කාච කෝණය:
  තිරස්: 80 ° විකර්ණ:110 ° සිරස්: 65 °
 • IP68 ජල ආරක්ෂිත
 • DC බලය: 12V
 • වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: -30ºC ~ +70ºC
 • අඟල් 2.9 මෙගා පික්සල් 1.0 CMOS රූප සංවේදකය
 • තරු ආලෝකය පරිසරයට සහාය වීම, දුර්වල ආලෝකය යටතේ පැහැදිලි වර්ණ නිරීක්ෂණය කිරීම
 • අධි විභේදන වීඩියෝ, පාලන සංඥා කොක්සියල් සම්ප්‍රේෂණය, අධි විභේදන සහ සම්මත ස්විච් ප්‍රතිදානය සඳහා සහය දක්වයි
 • 2D ශබ්දය අඩු කිරීම සහ උසස් අඩු ආලෝකකරණ කාර්ය සාධනය සඳහා සහාය වීම