• පිටුව_බැනරය

AHD - 1080 ද්විත්ව

AHD - 1080 ද්විත්ව

  • 1080P සම්පූර්ණ අධි-විභේදන ද්විත්ව කැමරාව
  • DC බලය: DC 12V
  • 120° විශාල කෝණයක්, රූපයේ අඳුරු කෝණයක් නැත, විකෘතියක් නොමැත, පැහැදිලි දළ සටහනක් සහ ඒකාකාරී
  • වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: -30℃~+75℃.
  • අඟල් 2.9 මෙගා පික්සල් 1.0 CMOS රූප සංවේදකය
  • ශ්රව්ය උපකරණ සමඟ
  • 940 නොපෙනෙන ආලෝකය සමඟ, IRCUT සමඟ
  • අඩු ආලෝකකරණය:
    CH1: 0.01LUX/F1.2 CH2: 0.001LUX/F1.2